תחומי מחקר

משבר הקורונה מאחד כלכלנים: המדינה חייבת לפעול בכלים תקציביים ואחרים

יש להתייחס באופן מושכל לבסיס המזון הישראלי, ולתכנן בזהירות את מקורותיו

האם לישראל יש ביטחון מזון? מה תפקידה של החקלאות הישראלית?

הממשלה מאד רוצה להצליח בהורדת יוקר המחיה. האם היא מצליחה?

איך מדיניות הייבוא בישראל השפיעה על הייצור המקומי ועל יוקר המחיה?

למה כדאי להחליף את התמיכות העקיפות בחקלאות בביטוח פדיון? | פרופ' ישראל פינקלשטיין
כיצד התארגנויות חקלאים פועלות לטובת הצרכנים? | ד"ר לירון אמדור

מכתב לרשות המיסים - שימוע בנושא יבוא חמאה

ההבטחה שהכזיבה: הגברת הייבוא לא סייעה להורדת יוקר המחיה בישראל

נדב כספי | משפטי מפתח מכנס ההשקה

אורי צוק-בר, סמנכ"ל בכיר במשרד החקלאות, בכנס ההשקה

חשיפה לייבוא והשפעתה על הייצור המקומי ועל יוקר המחיה | יובל כרם-גילה