תחומי מחקר

מתוך ההרצאות המרכזיות בכנס ההשקה של יסודות

200 משתתפים, 15 דוברים, מכון חדש אחד | מכון יסודות - התחלנו