קורסים והרצאות

200 משתתפים, 15 דוברים, מכון חדש אחד | מכון יסודות - התחלנו