אירועים

כנס של פורום משקי הדרום בהשתתפות מכון יסודות

שיחה בין דוד פרלמוטר ועמית בן-צור

סדרת מפגשים מקוונים ביוזמת מכון יסודות וקרן ברל כצנלסון

200 משתתפים, 15 דוברים, מכון חדש אחד | מכון יסודות - התחלנו