מדיה

מדיניות המים לחקלאות לאור שינויי האקלים

כיצד ניתן לעודד כניסת דור חקלאי חדש כתשתית לחיזוק החקלאות?

"יש לייצר צמיחה מכלילה אמיתית: כזו שרבים משתתפים ביצירתה ורבים נהנים מפירותיה. קביעה אוניברסלית...

כיצד ניתן לשמור, לחזק ולהמשיך הצלחה בת 100 שנים?

כיצד ניתן לצמצם את פערי הנגישות לתשתיות פיזיות כדי להבטיח צמיחה מכלילה ובת-קיימא?

"לא ראינו ניתוח מעמיק של הממשלה שמצדיק תמיכה ברפורמה"

כיצד יש לבצע הערכה כלכלית של רפורמות סחר לטובת האינטרס הציבורי הרחב?

כאן ב' | לקראת חוק ההסדרים, עמית בן-צור, מנהל מכון יסודות מסביר על חוק ההסדרים, מטרותיו ומגבלותיו

לקראת תקציב המדינה החדש, יש לנו מסר חשוב לחברי וחברות הממשלה החדשה

הזמן הירוק | לאחר 40 שנות ניאו ליברליזם, קיינס שוב זוכה לעדנה. ריאיון

דמוקרטTV | "אחריות היא להסתכל בעיניים של הילדים שלנו כדי שהם לא יעמדו בתור ברפואה הציבורית"