מדיה

כשהמלחמה הצבאית תסתיים - המלחמה על החקלאות רק תתחיל. וגם במלחמה הזאת אסור לישראל להפסיד.

רדיו קול הגליל העליון | עמית בן-צור על המתרחש בענף החלב בישראל

גלי צה"ל | ד"ר לירון אמדור על השפעת משבר האקלים על בטחון המזון בישראל

רדיו קול הגליל העליון | ד"ר לירון אמדור על משבר האקלים והצלחת שלנו

"במכון יסודות מציעים להגדיל עוד הוצאות אזרחיות" | דה-מרקר

רדיו קול הגליל העליון | עמית בן-צור על דור חדש בחקלאות

מדיניות המים לחקלאות לאור שינויי האקלים

כיצד ניתן לעודד כניסת דור חקלאי חדש כתשתית לחיזוק החקלאות?

"יש לייצר צמיחה מכלילה אמיתית: כזו שרבים משתתפים ביצירתה ורבים נהנים מפירותיה. קביעה אוניברסלית...

כיצד ניתן לשמור, לחזק ולהמשיך הצלחה בת 100 שנים?