"בישראל לא מדברים על הקשר בין משבר האקלים למערכת המזון, לצלחת שלנו. המחקר שלנו עוסק בכך לראשונה"

פורסם בתאריך

רדיו קול הגליל העליון | ד"ר לירון אמדור על משבר האקלים והצלחת שלנו

Printer Friendly, PDF & Email