מדיה

מייצרים אלטרנטיבה לגישה הכלכלית העוסקת בעיקר בשורת הרווח

מטרת המכון היא להעמיד חלופות מקצועיות למדיניות הכלכלית והחברתית בישראל

יסודות - למדיניות ציבורית ולציונות מעשית (ע"ר) הוא מכון לעיצוב מדיניות, העוסק באתגריה של מדינת...