חקלאות

מהם האתגרים של ענף החלב בישראל ומה חשוב ללמוד מהעולם? | שלומית ארבל

מדיניות המים לחקלאות לאור שינויי האקלים

עמית בן-צור בתגובה לדבריו של ד"ר רון מלכא, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה בדיון ועדת הכלכלה של הכנסת
מהי הדרך הנכונה לעצב את המדיניות האופטימלית עבור משק המים לחקלאות בישראל?

כיצד ניתן לעודד כניסת דור חקלאי חדש כתשתית לחיזוק החקלאות?

כיצד לעודד כניסת דור חקלאי חדש כתשתית לחיזוק החקלאות?

כיצד ניתן לשמור, לחזק ולהמשיך הצלחה בת 100 שנים?

"לא ראינו ניתוח מעמיק של הממשלה שמצדיק תמיכה ברפורמה"

ממצאי מכון יסודות בנוגע לבעיית פערי התיווך בענפי הפירות והירקות בישראל
מהן תועלות התכנון בענף ההטלה ומהם האתגרים הצפויים בהעדרו?

מכון יסודות והמרכז למחקר כלכלה חקלאית באונ' העברית בכנס משותף