דיור

עודפי ההכנסות של רשות מקרקעי ישראל והקשר שלהם למחירי הדיור