משבר האקלים

כיצד יש לבנות אסטרטגיה וכלי מדיניות לביטחון חומרי בישראל? | ד"ר עמית אשכנזי

מהם החומרים החיוניים למשק הישראלי וכיצד נוכל להבטיח את קיומם לאורך זמן?

מפגש שלישי בסדרה - כיצד מבטיחים מעבר הוגן של עובדים בעידן של משבר אקלים וטכנולוגיות פורצות דרך?

כיצד ניתן לייצר שיתוף פעולה בין החקלאות לטכנולוגיות פורצות דרך לצורך התמודדות מיטבית עם האתגר המשולש: משבר האקלים, חיזוק בטחון המזון והבטחת ביטחון כלכלי?