מדיניות תעשייתית

מה יכולה ישראל ללמוד מהנעשה בעולם בתחום המדיניות התעשייתית החדשה? | ד"ר ארז מגור

מהי המדיניות התעשייתית המיטבית להשגת צמיחה מכלילה בישראל באמצעות המגזר העסקי?

תוכנית ביידן למדיניות תעשייתית חדשה | בריאן דיז