מדיניות תעשייתית

מהי המדיניות התעשייתית המיטבית להשגת צמיחה מכלילה בישראל באמצעות המגזר העסקי?

תוכנית ביידן למדיניות תעשייתית חדשה | בריאן דיז