אודות מכון יסודות

יסודות - למדיניות ציבורית ולציונות מעשית (ע"ר) הוא מכון לעיצוב מדיניות, העוסק באתגריה של מדינת ישראל בתחומי הכלכלה והחברה.

המכון נוסד בשנת 2019 על ידי התנועה הקיבוצית, תנועת המושבים בישראל, התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים וקרן ברל כצנלסון. אל הגופים המייסדים הצטרפו קבוצת חבצלת ומרכז חזן, הקיבוץ הדתיהתאחדות חקלאי ישראל ואיגוד התעשייה הקיבוצית.

מטרת יסודות היא לקדם את עיצוב המדיניות הציבורית בישראל, הן באמצעות בניית כלי מדיניות מעשיים, מבוססי ניתוח והערכה ומכווני יישום בזירות השלטוניות, הציבוריות והתקשורתיות, והן באמצעות הכשרת עובדי ציבור העוסקים במדיניות ציבורית בתחומים הכלכליים והחברתיים.

פעילות יסודות נטועה בציונות המעשית - ההתיישבות החקלאית - ובערכים אותם היא משרתת, והיא מבוססת על עקרונות היסוד של הציונות החברתית: סולידריות, מעורבות המדינה במשק מתוך אחריות לרווחה ושגשוג לכלל האזרחים, חיזוק הפעילות הקואופרטיבית, ושאיפה מתמדת להגברת השוויון החברתי והכלכלי.

 

לקריאה נוספת:
Printer Friendly, PDF & Email