תחומי מחקר

עמית בן-צור בתגובה לדבריו של ד"ר רון מלכא, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה בדיון ועדת הכלכלה של הכנסת

כיצד לעודד כניסת דור חקלאי חדש כתשתית לחיזוק החקלאות?

"יש לייצר צמיחה מכלילה אמיתית: כזו שרבים משתתפים ביצירתה ורבים נהנים מפירותיה. קביעה אוניברסלית...

כיצד ניתן לשמור, לחזק ולהמשיך הצלחה בת 100 שנים?

מהי הדרך הנכונה לעצב את המדיניות האופטימלית עבור משק המים לחקלאות בישראל?
כיצד ניתן לצמצם את פערי הנגישות לתשתיות פיזיות עדי להבטיח צמיחה מכלילה ובת קיימא? | ד"ר אנה הלס

"לא ראינו ניתוח מעמיק של הממשלה שמצדיק תמיכה ברפורמה"

ממצאי מכון יסודות בנוגע לבעיית פערי התיווך בענפי הפירות והירקות בישראל
כיצד לשמור, לחזק ולהמשיך הצלחה בת 100 שנים?
מהן תועלות התכנון בענף ההטלה ומהם האתגרים הצפויים בהעדרו?

מכון יסודות והמרכז למחקר כלכלה חקלאית באונ' העברית בכנס משותף

כיצד לבצע הערכה כלכלית של רפורמות סחר לטובת האינטרס הציבורי הרחב? | פרופ' ישראל פינקלשטיין