תחומי מחקר

כיצד ניתן להרחיב את הצמיחה המכלילה של המשק באמצעות מיצוי מיטבי של תועלות תעשיית הייצור? | ברוך גורביץ'
מהי המדיניות המיטבית לענף הפטם בישראל לאור השינויים במבנה הענף? | שלומית ארבל

כלכלנים מובילים בעולם, שמרנים ופרוגרסיביים, גיבשו קונצנזוס מקצועי ברור

משבר הקורונה מאחד כלכלנים: המדינה חייבת לפעול בכלים תקציביים ואחרים

יש להתייחס באופן מושכל לבסיס המזון הישראלי, ולתכנן בזהירות את מקורותיו

האם לישראל יש ביטחון מזון? מה תפקידה של החקלאות הישראלית?

הממשלה מאד רוצה להצליח בהורדת יוקר המחיה. האם היא מצליחה?

איך מדיניות הייבוא בישראל השפיעה על הייצור המקומי ועל יוקר המחיה?

למה כדאי להחליף את התמיכות העקיפות בחקלאות בביטוח פדיון? | פרופ' ישראל פינקלשטיין
כיצד התארגנויות חקלאים פועלות לטובת הצרכנים? | ד"ר לירון אמדור

מכתב לרשות המיסים - שימוע בנושא יבוא חמאה

ההבטחה שהכזיבה: הגברת הייבוא לא סייעה להורדת יוקר המחיה בישראל