תחומי מחקר

שיחה בין דוד פרלמוטר ועמית בן-צור

תפקידה של המדינה | שיחה בין עמית בן-צור ויערה מן

רוצים לדעת כיצד התארגנויות חקלאים פועלות לטובת הצרכנים?

למה כדאי להחליף את התמיכות העקיפות בחקלאות בביטוח פדיון?

המענה הכלכלי של הממשלה למשבר היה מאוחר, אומרים במכון יסודות

מכון יסודות מבקש להציג גישה שונה בדרכי קידומה של החקלאות בישראל | הזמן הירוק

מהו הקונצנזוס הכלכלי העולמי לטיפול במשבר הקורונה והיכן ניצבת ישראל? | דוד פרלמוטר
כיצד ניתן להרחיב את הצמיחה המכלילה של המשק באמצעות מיצוי מיטבי של תועלות תעשיית הייצור? | ברוך גורביץ'
מהי המדיניות המיטבית לענף הפטם בישראל לאור השינויים במבנה הענף? | שלומית ארבל

כלכלנים מובילים בעולם, שמרנים ופרוגרסיביים, גיבשו קונצנזוס מקצועי ברור

משבר הקורונה מאחד כלכלנים: המדינה חייבת לפעול בכלים תקציביים ואחרים

יש להתייחס באופן מושכל לבסיס המזון הישראלי, ולתכנן בזהירות את מקורותיו