מחזירים את המדינה
מחזירים את המדינה

מחזירים את המדינה | הקונצנזוס הכלכלי

פורסם בתאריך

בקרב כלכלנים מובילים בעולם, שמרנים ופרוגרסיביים, מתגבש קונצנזוס מקצועי ברור:

המדינה חייבת להשתמש בכלים התקציביים והאחרים שברשותה כדי למנוע נזק כלכלי חמור וארוך טווח למשק.

 

Printer Friendly, PDF & Email