מחזירים את המדינה

שולחן עגול | כיצד צריכה לפעול ממשלת ישראל בשעה של משבר כלכלי ומה נכון לימים שאחרי?

ynet | עמית בן-צור, מנהל מכון יסודות, בכנס הכלכלי "אסטרטגיית היציאה"

מכון יסודות: "השקעה ממשלתית מסיבית היא מרכיב חיוני בטיפול במשבר"

מהי המדיניות התקציבית שעל הממשלה ליישם כדי לצאת ממשבר הקורונה באופן מיטבי?

מהו הקונצנזוס הכלכלי העולמי לטיפול במשבר הקורונה והיכן ניצבת ישראל? | דוד פרלמוטר

המענה הכלכלי של הממשלה למשבר היה מאוחר, אומרים במכון יסודות

כלכלנים מובילים בעולם, שמרנים ופרוגרסיביים, גיבשו קונצנזוס מקצועי ברור

משבר הקורונה מאחד כלכלנים: המדינה חייבת לפעול בכלים תקציביים ואחרים