מכון יסודות: חקלאות על פי הציונות החברתית

על מכון יסודות, המבקש להציג גישה שונה בדרכי קידומה של החקלאות בישראל | עודד הון, הזמן הירוק
פורסם בתאריך

מאת: עודד הון

מכון יסודות: "אם חקלאות כאן – מולדת כאן" – משה סמילנסקי פעיל ציוני, גואל אדמות וסופר שטבע אימרה זו בראשית המאה ה-20, לא ידע שהיא תהפוך ל"קלישאה" ותשמש פתיחה לרבים מהמאבקים, המאמרים ואף לאבן יסוד לכל מי שהחקלאות בישראל יקרה ללבו.

בחרנו באימרה זו כי היא מתאימה מאד לייסודו של מכון  יסודות, שנחנך בדצמבר 2019, והוא מבקש להציג גישה שונה בדרכי קידומה של החקלאות בישראל ובנושאים נוספים. שמו המלא של  המכון: "יסודות – למדיניות ציבורית ולציונות מעשית" שנרשם כעמותה, מעיד על מטרותיו לקדם את עיצוב המדיניות הציבורית בישראל, הן באמצעות בניית כלי מדיניות מעשיים, מבוססי ניתוח והערכה ומכווני יישום בזירות השלטוניות, הציבוריות והתקשורתיות, והן באמצעות הכשרת עובדי ציבור העוסקים במדיניות ציבורית בתחומים הכלכליים והחברתיים. מכון יסודות מדגיש את העובדה שהוא נטוע בציונות המעשית – ההתיישבות החקלאית – ובערכים אותם הוא משרת. התיישבות חקלאית המבוססת על עקרונות היסוד של הציונות החברתית: סולידריות, מעורבות המדינה במשק מתוך אחריות לרווחה ושגשוג לכלל האזרחים, חיזוק הפעילות הקואופרטיבית ושאיפה מתמדת להגברת השוויון החברתי והכלכלי.

כשמאתגרים את עמית בן צור (44), המנכ"ל הנמנה על מייסדי יסודות, בשאלה מה הצורך בעוד מכון מחקר, הוא מסביר: "לא מדובר על עוד מכון מחקר אקדמי לפרסום עבודות לקהילה המדעית. לפני מספר שנים החל שיח במנהיגות הכלכלית בקיבוצים ובמושבים, שנבע מאי נחת מהמצב שההתיישבות החקלאית מגיבה לאתגרים ולגזירות הניחתות מהממשלה ומגופים פרטיים ללא הכנה מראש, ללא תכניות מסודרות וללא אלטרנטיבות המגובות לטווח ארוך. " נוצר אז רצון ליצור גוף המבוסס על השקפת עולם הכוללת כלכלה הוגנת, סולידרית, עם בסיס של משק וחברה חזקים מאלה הקיימים היום, יחד עם בניית כלים מקצועיים – תכניות הנותנות מענה ערכי ומעשי – שישווקו למקבלי ההחלטות תוך שיתופם בתהליכי הכנתם".

לכתבה המלאה בזמן הירוק

Printer Friendly, PDF & Email