בטחון מזון

נדב כספי | משפטי מפתח מכנס ההשקה

נדב כספי, כלכלן וחוקר במכון יסודות, בכנס ההשקה

מטרת המכון היא להעמיד חלופות מקצועיות למדיניות הכלכלית והחברתית בישראל