בטחון מזון

רדיו קול הגליל העליון | ד"ר לירון אמדור על אסטרטגיה לבטחון מזון לאומי

יבול שיא | עמית בן-צור בכנס השנתי של ענף ההדרים

יבול שיא | "החקלאים צריכים להיות הכי רלוונטיים ולהזכיר לציבור כמה הם חשובים"

יבול שיא | האם למדינת ישראל יש תוכנית אסטרטגית להבטיח את בטחון המזון של תושביה?

משק הבקר והחלב | ראיון עם מנהל יסודות האומר ברהיטות את מה שהחקלאים צועקים כבר שנים ארוכות

עמית בן-צור, מנהל יסודות, השתתף בוועידת ישראל לביטחון המזון

עמית בן-צור, מנהל מכון יסודות, בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא בטחון המזון

Ynet: מכון יסודות הציג בכנסת מחקר בנושא ביטחון המזון שהעלה נתונים מדאיגים לגבי ישראל

עמית בן-צור, מנהל מכון יסודות, בדיון בוועדת ביקורת המדינה

"בטחון מזון הוא חלק בלתי נפרד מהבטחון הלאומי של מדינת ישראל וכך צריך להתייחס אליו"

מהם שיקולי היסוד למדיניות אסטרטגית ומה תפקידה של החקלאות הישראלית? | ד"ר לירון אמדור

Ynet: ממחקר של מכון יסודות עולה כי צמצום החקלאות המקומית פוגע בהבטחת אספקת המזון לכלל תושבי ישראל