מדיניות יבוא

רוצים לדעת איך מדיניות הייבוא בישראל בשנים האחרונות השפיעה על הייצור המקומי ועל יוקר המחיה?

מכתב לרשות המיסים - שימוע בנושא יבוא חמאה

ההבטחה שהכזיבה: הגברת הייבוא לא סייעה להורדת יוקר המחיה בישראל

חשיפה לייבוא והשפעתה על הייצור המקומי ועל יוקר המחיה | יובל כרם-גילה