ניירות מדיניות בהכנה

האם הקואופרציה כמודל עסקי, עשויה להוות כלי משמעותי בצמצום הפערים בין מרכז לפריפריה? | יוני בן-בשט
מהי המדיניות המיטבית לענף הפטם בישראל לאור השינויים במבנה הענף? | שלומית ארבל
מהן מטרות המדיניות בענף החלב, מהו האינטרס הציבורי ומהי המדיניות המיטבית? | שלומית ארבל
כיצד ניתן להרחיב את הצמיחה המכלילה של המשק באמצעות מיצוי מיטבי של תועלות תעשיית הייצור? | ברוך גורביץ'