ניירות מדיניות בהכנה

מהי המדיניות המיטבית לענף הפטם בישראל לאור השינויים במבנה הענף? | שלומית ארבל
כיצד ניתן להרחיב את הצמיחה המכלילה של המשק באמצעות מיצוי מיטבי של תועלות תעשיית הייצור? | ברוך גורביץ'