מדיניות תעשייתית

תוכנית ביידן למדיניות תעשייתית חדשה | בריאן דיז