פרסומים

כיצד לבצע הערכה כלכלית של רפורמות סחר לטובת האינטרס הציבורי הרחב? | פרופ' ישראל פינקלשטיין
האם הקואופרציה כמודל עסקי, עשויה להוות כלי משמעותי בצמצום הפערים בין מרכז לפריפריה? | יוני בן-בשט
מהי המדיניות המיטבית לענף הפטם בישראל לאור השינויים במבנה הענף? | שלומית ארבל
כיצד ניתן למנף את מערך המו"פ הציבורי להחזרת החקלאות למסלול של צמיחה? | נדב כספי
מהם שיקולי היסוד למדיניות אסטרטגית ומה תפקידה של החקלאות הישראלית? | ד"ר לירון אמדור
מהי המדיניות התקציבית שעל הממשלה ליישם כדי לצאת ממשבר הקורונה באופן מיטבי? | מתן קולרמן
למה כדאי להחליף את התמיכות העקיפות בחקלאות בביטוח פדיון? | פרופ' ישראל פינקלשטיין
כיצד התארגנויות חקלאים פועלות לטובת הצרכנים? | ד"ר לירון אמדור
מהו הקונצנזוס הכלכלי העולמי לטיפול במשבר הקורונה והיכן ניצבת ישראל? | דוד פרלמוטר
מהן מטרות המדיניות בענף החלב, מהו האינטרס הציבורי ומהי המדיניות המיטבית? | שלומית ארבל