ניר ותלם
ניר ותלם

בטחון מזון לאומי בישראל | לירון אמדור ועמית בן-צור

פורסם בתאריך

מאת לירון אמדור ועמית בן-צור

מזון הוא מוצר בסיסי שלאספקתו או להיעדרו השפעה מרחיקת לכת על חיי אדם. ביטחון מזון מוגדר כמצב שבו לכל האנשים, כל הזמן, יש נגישות סבירה – פיזית וכלכלית – לכמות מספקת של מזון בריא ומזין, אשר מתאים להעדפותיהם ולצורכיהם התזונתיים והתרבותיים ומאפשר חיים פעילים ובריאים. לביטחון מזון יש היבטים נרחבים הקשורים בהרגלי תזונה, מניעת אובדן מזון, שיפור ממשקים וטכנולוגיה חקלאית וקידום החקלאות המקומית

למאמר המלא בגיליון ניר ותלם

לקריאה נוספת:
Printer Friendly, PDF & Email