השקעה ממשלתית מסיבית

הנגיד מסכים: מותר להגדיל את הגירעון לטובת צמיחה ופריון

פורסם בתאריך

מאת: אבי וקסמן

מותר להגדיל את הגירעון

 

Printer Friendly, PDF & Email