תוכנית ההרחבה

תוכנית ההרחבה - הסרטון

מהי המדיניות התקציבית שעל הממשלה ליישם כדי לצאת ממשבר הקורונה באופן מיטבי?
פורסם בתאריך
Printer Friendly, PDF & Email