הירידה בפריון החקלאי כתוצאה מירידה בתקציבי מו"פ

פורסם בתאריך

הכתבה המלאה במשק הבקר והחלב

 

Printer Friendly, PDF & Email