תגובה לדברי מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה
"באנו חזקים עם הנתונים ואנחנו יוצאים חזקים באותה מידה" - עמית בן-צור בתגובה לדבריו של ד"ר רון מלכא, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה בדיון ועדת הכלכלה של הכנסת

תגובת מנהל יסודות לדברי מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה

פורסם בתאריך
הורדת המסמך

נדון: "באנו חזקים עם הנתונים ואנחנו יוצאים חזקים באותה מידה"

דברי מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה בישיבת ועדת הכלכלה בנושא נתונים סותרים בדבר פערי תיווך בפירות ובירקות והשלכות הורדת המכסים המתוכננת על ענף החקלאות, מיום 21.3.22

 

בהתייחסותו של מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה לנתונים אותם הצגתי בישיבת ועדת הכלכלה שבנדון, הוא אמר כך: "...ואני אומר את זה גם ליסודות, שאני לא מכיר את הארגון הזה, להתייחס אליו מקצועית, למישהו שמבלבל בין היקף ההוצאה להיקף הצריכה, מבלבל בין סטיית כמות לסטיית מחיר – לא ראוי להתייחס אליו מקצועית בכלל. היקף ההוצאה גדל אבל הכמות ירדה, כי הראנו שהמחירים עלו ב-100%. מה כל-כך... זה משוואה, זה ערך משולש, אלף-בית. אז לא ראוי להתייחס... יסודות – לא ראוי להתייחס".

על אף הדופי המקצועי שהטיל באופן בוטה בעבודתנו, אתייחס לדבריו בענייניות.

Printer Friendly, PDF & Email