מדיניות יבוא

עמית בן-צור, מנהל מכון יסודות, בראיון בגלי צה"ל

אנחנו אוהבים בננות ישראליות, יצרנים ישראלים ועובדים ישראלים. תקשיבו למה

איך מדיניות הייבוא בישראל השפיעה על הייצור המקומי ועל יוקר המחיה?

מכתב לרשות המיסים - שימוע בנושא יבוא חמאה

ההבטחה שהכזיבה: הגברת הייבוא לא סייעה להורדת יוקר המחיה בישראל

חשיפה לייבוא והשפעתה על הייצור המקומי ועל יוקר המחיה | יובל כרם-גילה