התייחסות לפניית הצוות הממשלתי לבחינת פערי תיווך לצרכן בתוצרת חקלאית
יסודות | התייחסות לפניית הצוות הממשלתי לבחינת פערי תיווך לצרכן בתוצרת חקלאית

התייחסות לפניית הצוות הממשלתי לבחינת פערי תיווך לצרכן בתוצרת חקלאית

מאת
פרופ' ישראל פינקלשטיין, עמית בן-צור, ברוך גורביץ'
פורסם בתאריך
הורדת המסמך

במסמך זה מכון יסודות מציג את הממצאים העיקריים שלדעתנו מצביעים על בעיה חמורה של פערי תיווך בענפי הפירות והירקות הטריים בישראל, בעיה שעל הממשלה לגבש כלפיה מדיניות עדכנית, שיוצאת מגבולות קופסת צעדי המדיניות הרגילים בהם נעשה שימוש בשנים האחרונות. 

Printer Friendly, PDF & Email