כל הפרסומים

מהם האתגרים של ענף החלב בישראל ומה חשוב ללמוד מהעולם? | שלומית ארבל
תוכנית ביידן למדיניות תעשייתית חדשה | בריאן דיז
עמית בן-צור בתגובה לדבריו של ד"ר רון מלכא, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה בדיון ועדת הכלכלה של הכנסת
מהי הדרך הנכונה לעצב את המדיניות האופטימלית עבור משק המים לחקלאות בישראל?

כיצד ניתן לעודד כניסת דור חקלאי חדש כתשתית לחיזוק החקלאות?

כיצד ניתן לצמצם את פערי הנגישות לתשתיות פיזיות כדי להבטיח צמיחה מכלילה ובת-קיימא?

כיצד ניתן לשמור, לחזק ולהמשיך הצלחה בת 100 שנים?

כיצד ניתן לצמצם את פערי הנגישות לתשתיות פיזיות עדי להבטיח צמיחה מכלילה ובת קיימא? | ד"ר אנה הלס
כיצד לשמור, לחזק ולהמשיך הצלחה בת 100 שנים?

"לא ראינו ניתוח מעמיק של הממשלה שמצדיק תמיכה ברפורמה"

ממצאי מכון יסודות בנוגע לבעיית פערי התיווך בענפי הפירות והירקות בישראל

כיצד יש לבצע הערכה כלכלית של רפורמות סחר לטובת האינטרס הציבורי הרחב?