מחקר ופיתוח

"בטחון מזון הוא חלק בלתי נפרד מהבטחון הלאומי של מדינת ישראל וכך צריך להתייחס אליו"

כיצד ניתן למנף את מערך המו"פ הציבורי להחזרת החקלאות למסלול של צמיחה

גלובס: דו"ח חדש של מכון יסודות קובע: חדשנות ומחקר ופיתוח כחלק מתוכנית לאומית