"לפעול ולהוביל את גיבוש המדיניות"

פורסם בתאריך

יאיר ריינמן, יו"ר הוועד המנהל הראשון וממייסדי מכון יסודות בכנס ההשקה שנערך ב-9.12.19.

מתוך דבריו: "שני עקרונות עמדו בבסיס הקמת המכון: הראשון שבהם - יוזמה ואסרטיביות. האחריות היא אישית ומוטלת עלינו - כל מי שרואה עצמו שותף להנהגת הציונות המעשית וההתיישבות החקלאית. האחריות להיות אקטיביים לפעול ולהוביל את גיבוש המדיניות בתחומים הרלוונטיים. אסור לנו להסתפק בתגובה ליוזמות שמובילים אחרים. העיקרון השני הוא המתח בין היות המכון מייצג עבורנו, בשבילנו, ובין היות המכון מקצועי. בנקודות קונפליקט שכאלה אני ממליץ לדבוק בעיקרון המקצועיות כמוביל וגובר - גם כשזה בא על חשבון הייצוג. לגישה זו עלול להיות מחיר בטווח הקצר, אך בטווח הארוך היא תנאי הכרחי להפיכת המכון לגורם דומיננטי ואפקטיבי אשר מפעולתו נצא נסקרים כולנו."

לקריאה נוספת:
Printer Friendly, PDF & Email