ענף הפטם

נייר מדיניות בהכנה | ענף הפטם

מהי המדיניות המיטבית לענף הפטם בישראל לאור השינויים במבנה הענף?
מאת
שלומית ארבל
פורסם בתאריך

בשר עוף מהווה מרכיב מרכזי בתפריט של הישראלים, ומקור משמעותי ביותר עבורם לאספקת חלבון מהחי. חשיבותו של העוף בבטחון המזון של האוכלוסייה הופכת את זמינותו, איכותו ומחירו לצרכן לשאלות מדיניות הראויות לבחינה והתייחסות מנקודת מבט לאומית. שאלות מדיניות נוספות נובעות מההתפתחות הטכנולוגית, השינויים במבנה הענף והרכב היצרנים, שמשפיעים על יכולת ההתפרנסות של החקלאים והמעבדים.

נייר המדיניות כולל סקירה של ענף הפטם וניתוח הבעיות המרכזיות שלו; הגדרה של  תפקיד הענף ושל מטרות המדיניות הרצויות; ובחינה של מספר חלופות מדיניות אפשריות.

Printer Friendly, PDF & Email