ייצור מקומי

ynet | עמית בן-צור, מנהל מכון יסודות, בכנס הכלכלי "אסטרטגיית היציאה"