הוועד המנהל

פורסם בתאריך
  • יעקב בכר - יו"ר הוועד המנהל, יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים
  • רו"ח דגן לוין, ראש אגף משק וכלכלה, התנועה הקיבוצית
  • פלג אוריון, יו"ר אגף משק, תנועת המושבים בישראל
  • רמי הוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני, קרן ברל כצנלסון
  • אבשלום וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
  • הדס ילין-דניאלי, מנכ"לית התנועה הקיבוצית
  • אורן ברנע, הקיבוץ הדתי
Printer Friendly, PDF & Email