קואופרציה כמנוע לפיתוח הפריפריה

נייר מדיניות בהכנה | קואופרציה כמנוע לפיתוח הפריפריה

האם הקואופרציה כמודל עסקי, עשויה להוות כלי משמעותי בצמצום הפערים בין מרכז לפריפריה?
מאת
יוני בן-בשט
פורסם בתאריך

הנייר מצביע על פערים חברתיים-כלכליים גדולים בין המרכז לפריפריה שנוצרים, בין השאר, בשל מגוון חסמים עסקיים ורגולטוריים. פערים אלו מהווים מכשול ממשי ביכולת הפיתוח והחדשנות של הפריפריה. הנייר בוחן האם הקואופרציה כמודל עסקי, יכולה להוות כלי משמעותי בצמצום הפערים בין המרכז לפריפריה, להתמודד עם מגוון כשלי שוק, ולענות על צרכים עסקיים-חברתיים.

הנייר עורך מיפוי של הפערים החברתיים-כלכליים בין מרכז לפריפריה בישראל ובעולם; מציג תמונת מצב מגובה בנתונים מהארץ ומהעולם; מביא דוגמאות לפעילות קואופרטיבית מפותחת באיטליה ובניו-יורק, ודן בחלופות למדיניות.

Printer Friendly, PDF & Email